RB Lipsk

Klasyk czyli RB Lipsk – Borussia Dortmund