Manchester City

Derby Manchesteru – co typować w takich spotkaniach?